En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s'informa al client i usuari que el titular de la present pàgina web www.akureyri.cat és AKUREYRI, denominació comercial titularitat de Montserrat Ansede Santana, les dades d'identificació són els següents:

Domicili: C/ Pi i Margall , 73 – Mercat Estrella- Parades 29 a 41
Població: 08024 Barcelona
NIF: 46564932Y
Correu electrònic: akureyri@akureyri.cat

L´Usuari pot realizar consultes a través dee la nostra secció de Contacte o bé remetent un escrit per correu electrònic a akureyri@akureyri.cat.

1- ACCÉS I FUNCIONAMENT DE LA PÀGINA WEB

L'Avís Legal regula l'accés i ús dels usuaris a la pàgina web i té per objecte donar a conèixer els serveis i articles que comercialitza AKUREYRI, així com permetre l'accés general de tots els usuaris.

Per a l'accés i ús genèric de la pàgina web no serà necessari comptar amb un usuari, però si que serà necessari disposar d'un usuari per accedir a les funcionalitats completes de la pàgina web i poder realitzar comandes a la botiga online. En el cas que es creï un perfil, l'usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret ia protegir-la d'usos no autoritzats per tercers.

AKUREYRI no es fa responsable davant dels usuaris per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a AKUREYRI ni per l'ús que d'aquestes dades facin tercers aliens a AKUREYRI

2- UTILITZACIÓ DE LA PÀGINA WEB

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts de la pàgina web estant obligat a:

I.  Facilitar informació veraç i exacta sobre les dades sol·licitades en els diferents formularis, i mantenir-los actualitzats, tota vegada que feu ús de la pàgina web;

II.  No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic;

III.  No difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, discriminatori per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent;

IV. No provocar danys en els sistemes físics i lògics de la pàgina web, ni introduir ni difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;

V.   No utilitzar els continguts de la página web i la información de la mateixa per a remetre publicitat, copiar imatges o continguts, o remetre missatges amb qualsevol finalitat omercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.;

VI.   No intentar accedir a dades personals de tercers i en el seu cas, utilizar els comptes de correu electrònic d´altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

AKUREYRI es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

3- RESPONSABILITATS

a)       Responsabilitat per l´ús de la página web: l´usuari és l´únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització de la página web, quedant AKUREYRI exonerat de qualsevol clase de responsabilitat que pogués derivar-see de les accions de l´usuari.

AKUREYRI emprarà tots els esforços i mitjans raonables per facilitar informació actualitzada i fefaent en la pàgina web. Tanmateix, en tant que la informació publicada es transcriu de la facilitada prèviament pels proveïdors, fabricants o etiquetes dels articles oferts, AKUREYRI no assumeix cap garantia en relació a la presència d'errors o possibles inexactituds i / o omissions en algun dels continguts accessibles a través d'aquesta pàgina web.

L'usuari és l'únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra AKUREYRI basada en la utilització indebidad de la pàgina web o dels seus continguts per part de l'usuari. Si és el cas, l'usuari assumirà totes les despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats a Akureyri derivats d'aquestes reclamacions.

b)       Responsabilitat pel funcionament de la página web : AKUREYRI s´exclou de tota responsabilitat que pugui derivar-se d´interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, averies telefòniques o desconnexionss en el funcionament operatiu del sistema electrònic.

Així mateix, també s'exclou de qualsevol responsabilitat que pogués derivar per retards o bloquejos en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic causat per deficiències o sobrecàrrega en les línies telefòniques o a Internet, així com de danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d'AKUREYRI..

AKUREYRI està facultada per a suspendre temporalment, i sense previ avís, l'accessibilitat a la pàgina web amb motiu d'operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

c)       Responsabilitat per contingut : AKUREYRI centra la seva activitat en la comercialització al detall de productes dietètics, complements alimentaris, herboristería, cosmética natural i alimentació vegana, vegetariana i ecològica, i degut a això publicita a través de la seva página web imatges obtingudes dels fabricants i proveidors amb els que manté relacions comercials, així com de la obtinguda de l´etiquetatge d´origen dels articles ofertats.

AKUREYRI no es farà responsable, llevat en aquells extrems als quals obligui la Llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per l'ús, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol tipus d'activitat que realitzi l'usuari sobre els textos i / o imatges que es trobin protegits per drets de propietat intel·lectual pertanyents a tercers, sense que l'usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l'autorització necessària per dur a terme l'ús que efectua o pretén efectuar.

D'altra banda, AKUREYRI no serà responsable per la informació enviada per l'usuari quan no tingui coneixement efectiu que la informació remesa o emmagatzemada és il·lícita o que afecta a béns o drets d'un tercer. En aquest supòsit i en el moment que AKUREYRI tingui coneixement efectiu de que l'usuari ha remès informació com l'anteriorment esmentada, es compromet a actuar amb diligència i retirar-la de forma immediata o bloquejar el seu accés.

En tot cas, qualsevol consulta o reclamació relacionada amb els continguts inserits en qualsevol de les seccions de la present pàgina web, pot fer-ho dirigint-se a Akureyri a través de l'adreça de correu electrònic akureyri@akureyri.cat.

4- ENLLAÇOS DE TERCERS

a)        Web enllaçant: Els tercers que tinguin la intenció d´incloure en la seva página web un enllaç de la present página web tindran que cumplir amb la legislació vigent, i no podrán allotjar continguts que siguin inapropiats i/o il.licits. En cap cas, AKUREYRI es farà responsable del contingut de la página web del tercer, ni promou, garantitza, supervisa ni recomana els continguts que publiquin tercers. En el cas que, la web enllaçant incumpleixi algun dels aspectes anteriors estarà obligat a el.liminar l´enllaç de forma inmediata.

b)        Web enllaçada: En aquesta página web es poden incloure enllaços de pàgines web de tercers que permetin a l´usuari accedir. No obstant això, AKUREYRI no es fa responsable del contingut d´aquestes pàgines web enllaçades, sino que será l´usuari l´encarregat d´acceptar i comprovar els accessos cada vegada que accedeixi. El present Avis Legal es refereix únicament a aquesta página web www.akureyri.cat i a continguts publicats per AKUREYRI, i no s´aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accesibles a través de la página web.

Tals enllaços o mencions tenen una finalitat que no implica el suport, l'aprovació, comercialització o relació alguna entre AKUREYRI i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin.

5- PROPIEDAT INTELECTUAL E INDUSTRIAL SOBRE ELS CONTINGUTS

Tots els continguts de la pàgina web, llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva o estan sota el control d´AKUREYRI i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe de continguts a la pàgina web estan protegits per la Llei.

AKUREYRI no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l'usuari reconeix que la còpia, reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial d´AKUREYRI o de la titular dels mateixos.

6- PUBLICIDAT

A la pàgina web es podran allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar que el material remès per a la seva inclusió en la pàgina web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables.

AKUREYRI no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquesta pàgina web poden posar-se en contacte amb Akureyri a través de correu electgrónico a akureyri@akureyri.cat.

7- TRACTAMENT DE DADES PERSONALS.

Per conèixer el tractament que AKUREYRI durà a terme amb les dades personals que tracti a través de la present pàgina web, es pot adreçar a la Política de Privadesa accessible a través d'aquesta pàgina web.

8- LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés a la pàgina web, se sotmetran als jutjats o tribunals corresponents a el domicili de AKUREYRI.

AKUREYRI perseguirà l'incompliment del present Avís Legal, així com qualsevol utilització indeguda de la pàgina web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret.

9- CONTACTE

Per a qualsevol consulta o comentari relacionat amb el present Avis Legal, es podrá posar en contacte amb AKUREYRI a través del correu electrònic akureyri@akureyri.cat.